Στην περιοχή των Χανίων παρουσιάζονται καθυστερήσεις στις αποστολές μέσω speedex courier Δωρεάν μεταφορικά για τις παραγγελίες από 50€*

Πολιτική Επιστροφών

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ –ΑΛΛΑΓΩΝ


Στηρίζοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο φροντίζουμε ώστε η ποιότητα των προϊόντων μας να είναι εγγυημένη και αυτό ξεκινάει από τη συνεργασία μας με τους προμηθευτές μας.


Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης


  1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρεία ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρία τρόπος επιστροφής.


Δικαίωμα υπαναχώρησης από τον πελάτη


Επιστροφές πραγματοποιούνται σε προϊόντα που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση με τις ειδικές σημάνσεις (καρτελάκια,οδηγίες χρήσης) και την αρχική τους συσκευασία. Προϊόντα που έχουν συναρμολογηθεί και φέρουν φθορές όπως γρατζουνιές δεν γίνονται δεκτά.


1. Επιστροφές πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας από τον πελάτη από την εταιρία ταχυμεταφορών.

2. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς την εταιρία μας καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

3. Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντος για αλλαγή, τα έξοδα αποστολής της για τη νέα αποστολή δεν συμψηφίζονται με το κόστος του αρχικού προϊόντος αν αυτό είναι μικρότερης αξίας.

4. Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντος για επιστροφή χρημάτων, τα αρχικά έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.

5. Στην περίπτωση παραγγελίας στρώματος σε συγκεκριμένες διαστάσεις δεν δύναται η επιστροφή/αλλαγή του.

6.Εφόσον η παραγγελία αποσταλεί και ο παραλήπτης αρνηθεί την παραλαβή της (χωρίς υπαιτιότητα της εταιρίας μας), επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής.

7. Η επιστροφή-αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από αντίγραφο της Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή της κάρτας αλλαγής και αφού έχετε ενημερώσει τηλεφωνικά ή μέσω email την www.koudounistra.gr.

8. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το Koudounistra κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.


Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων


  • Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη.


  • Η επιστροφή του προς επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής, Δελτίο Αγοράς κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.


  • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.


  • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση, δύναται ακύρωσης της συναλλαγής και η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρία. Για παραγγελίες έχουν εξοφληθεί αντικαταβολή η επιστροφή της πληρωμής ολοκληρώνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.


  • Οι επιστροφές προϊοντων πραγματοποιούνται με τον τρόπο που θα υποδείξουμε εμείς στον πελάτη έπειτα από επικοινωνία. Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβανει το κόστος επιστροφής. Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων που είναι εντός εγγύησης επιβαρύνουν την εταιρία*.


  • Σε περίπτωση που το προϊόν δεν καλύπτεται από τους όρους εγγύησης του εισαγωγέα - κατασκευαστή - εισαγωγέα ή το προϊόν δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του τα συνολικά έξοδα μεταφοράς αμφίδρομα επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης επίσης επιβαρύνεται για το ενδεχόμενο κόστος επισκευής εφόσον αυτό είναι εφικτό.


  • Για προιόντα εισαγωγής επίσημου διανομέα ( όπως Τopcom, Motorola,.....) εντός εγγύησης τα προιόντα αποστέλλονται στον αντίστοιχο διανομέα - εισαγωγεά κατόπιν επικοινωνίας του πελάτη με το αντίστοιχο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του αντίστοιχου εισαγωγέα - διανομέα. Οι πελάτες μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας για τα στοιχεία επικοινωνίας των αντίστοιχων αντιπροσωπειών.


  • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το Koudounistra κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα.


     * για τις παραγγελίες που απεστάλησαν στον Ελλαδικό χώρο.Χρεώσεις σχετικά με την τεχνική υποστήριξη


Έλεγχος προϊόντος εκτός εγγύησης - Κόστος: 12.40€

Έλεγχος προϊόντος εντός εγγύησης χωρίς βλάβη - Κόστος: 12.40€Ακύρωση παραγγελίας


Η ακύρωση της παραγγελίας σας δύναται στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Εάν έχει ολοκληρωθεί ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου orders@koudounistra.gr, ή καλέστε στο 216823334 και θα αναλάβουμε την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

Αφού παραλάβετε το προϊόν, καλέστε μας στο 2106823334 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου orders@koudounistra.gr. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και θα σας ενημερώσουμε για όλες τις επιλογές σας.


Newsletter